Canlı TV İzle – Android Uygulaması

Bu uygulama ile 126 TV kanalı izleyebilirsiniz.
Yapımcılar, uygulama ücretsiz olmasına rağmen reklam olmadan tv izlenebildiğini iddia ediyor.

Aynı zamanda yurt dışında yaşayanlar Android TV Box cihazlarına bu uygulamayı yükleyerek Türkiye’deki TV kanallarını izleyebilirler.
Türkiyede’ki, Azerbaycan’daki ve Kıbrıs’taki kanallar bu uygulama içerisinde yer alıyor.

Uygulama içerisindeki TV kanal listesi şu şekilde:

Türkiyedeki Popüler Kanallar
Haber Kanalları
Avrupa Türk Kanalları
Azerbaycan Kanalları
Bölgesel TV Kanalları
Spor Kanalları
Dini Kanallar
Belgesel Kanalları
HD Sinema Kanalları
Çizgi Film Kanalları

Diğer Dillerde Uygulama Tanıtımı:

In Anwendungen mit 126 TV-Sender TV Genießen Monitoring (Live-TV) 
Ad-freie Version des populären Anfrage Sie Application Buton’n es, indem Sie auf den untenstehenden Link aus der Ad-TV Application Monitoring genieße den Download der Vollbild-Fernseher Nehmen yayınladık.ist In der “werbefreie TV-UPLOAD”.
Laden Sie die Anwendung auf Ihrem Android-TV-Boxen mit Zuversicht durch das Genießen Fernsehen 
In der Türkei, Aserbaidschan und Zypern in TV-Kanäle In dieser Anwendung ist es 
Wer ist die TV-Kanäle In-App

Beliebte Kanäle in der Türkei 
News-Kanäle 
Europäischen Türkei Kanäle 
Aserbaidschan Kanäle 
Regional-TV-Kanäle 
Sport-Kanäle 
Religiöse Kanal 
Documentary Channel 
HD Movie Channel 
C.film Kanal

 

In applications with the 126 TV Channel Tv Enjoy Monitoring (Live TV) 
Ad-free version of the popular request from you to Apply Application In yayınladık.ist the “commercial-free TV UPLOAD” Buton’n it by clicking on the link below from the Ad-TV Application Monitoring enjoy downloading the Full Screen TV’s. 
is

Download the application to your Android TV Boxes with confidence by the Enjoy Watching TV 
In Turkey, Azerbaijan and Cyprus in TV Channels In this application it is 
Who is the TV Channels In App

Popular Channels in Turkey 
News Channels 
European Turkey Channels 
Azerbaijan Channels 
Regional TV Channels 
Sports Channels 
Religious Channel 
Documentary Channel 
HD Movie Channel 
C.film Channel

 

Dans les applications avec la chaîne de télévision TV 126 Profitez de surveillance (Live TV) 
Version de la demande populaire de vous faire une demande d’application Dans yayınladık.ist la “TV TÉLÉCHARGEMENT sans publicité” Buton’n en cliquant sur le lien ci-dessous à partir de la surveillance Ad-TV Demande de pouvoir télécharger le Plein écran TV sans publicité. 
est

 

Chaînes populaires en Turquie 
Nouvelles chaînes 
Chaînes européennes Turquie 
Chaînes Azerbaïdjan 
Les chaînes de télévision régionales 
Chaînes sportives 
canal religieux 
Documentary Channel 
HD Movie Channel 
C.film Canal
Tətbiq İçərisindəki 126 TV Kanalı İle TV izləmək kefinə varın (Live TV) 
Sizdən gələn sıx istək üzərinə tədbiq Reklamsız versiyasının Yayınladık.İster Tətbiq İçərisindəki “REKLAMSIZ TV YÜKLE” Buton’nuna Tıklayarak İ Reklamsız TV proqramından endirərək Tam Ekran TV izləmək kefinə varın.
Android TV BOX larınıza Tətbiqi yükləyərək Rahatlıqla TV izləmək kefinə varın 
Türkiyədə ki, Azərbaycan dakı və Kipr TV Kanalları Bu Tətbiq içərisindədir 
Tətbiq İçərisindəki TV Kanalları Bunlardır

Türkiyədəki Popüler Kanallar 
Xəbər Kanalları 
Avropa Türk Kanalları 
Azərbaycan Kanalları 
Regional TV Kanalları 
İdman Kanalları 
dini Kanal 
Belgesel Kanalları 
HD Film Kanalı 
C.Film Kanalı


Bu uygulama yapımcısı tarafından kaldırılmıştır.
Aşağıdan benzer uygulamalara göz atabilirsiniz.